SUPERVISION

Supervision er den mest benyttede form ift. opkvalificering af fagpersoner.

mind:mission tilbyder professionel supervision, – både 1:1 og i gruppe. Du/I er f. eks medarbejdere og/eller ledere på f. eks bo-og behandlingsinstitutioner, kommunale forvaltninger, skoler, plejehjem eller i skole eller daginstitution.

Supervisionen tager sit afsæt i din eller jeres fagprofessionelle praksis og giver jer en unik mulighed for at arbejde med de udfordringer I møder i jeres hverdag, – herunder:

  • At få øje på nye perspektiver og handlemuligheder
  • At blive klogere på hvordan du bruger dine kompetencer og ressourcer bedst muligt
  • At klæde dig på til en vanskelig samtale eller situation der venter forude
  • At blive klogere på de oplevelser, belastninger og følelser som bliver vakt i dig
  • At få ny viden indenfor dit praksisfelt
  • At få ”luft” og fornyet energi
  • At forebygge stress.

mind:mission tager altid afsæt i dit eller jeres individuelle behov så tøv ikke med at kontakte mig ift. netop jeres ønske og behov.