Det Anstændige Lederskab er inspireret af Verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Det Anstændige Lederskab handler om andet og meget mere end din erfaring og dit CV. Det handler i allerhøjeste grad om, hvordan du som leder agerer anstændigt overfor både dig selv og i de relationer du indgår i ift. dine medarbejdere.  Jeg hjælper dig til at få øje på, opøve, træne og vedligeholde færdigheder som nysgerrighed, autencitet, empati, respekt, menneskeforståelse, nærvær og mentaliseringsevnen således at du oplever succes og følgeskab i dit lederskab.

Det Anstændige Lederskab tilbydes enten i form af 1:1 sessioner eller i lederudviklingsforløb i mindre grupper med max. 4-6 personer.

Lederudviklingsforløbet berører typisk emner som f. eks magt, kriser, etik, værdier, stress, anerkendelse, forråelse og andre begreber som har betydning for hvordan vi praktiserer Det Anstændige Lederskab. I gruppen, som er omfattet af fortrolighed og tavshedspligt, er der også mulighed for at få sparring og konkrete værktøjer til en evt. konkret udfordring i dit lederskab eller at bringe et tema op som du ønsker at folde ud til refleksion og diskussion. Mulighederne er mange, – det er jer som bringer de emner ind som giver værdi for jer.

Vil du vide mere om så tag endelig kontakt til mig – spørg løs.

mind_mette