Det siger mine kunder

“Vi havde nærmest en følelse af, at Mette kun var der for os.”

”Når vi i det daglige bliver en del af de udfordringer, som børnene tumler med, når de er anbragt i pleje, så kan det ind imellem være svært ikke at føle sig ramt. Føle at man ikke gør det godt nok. Føle at barnet vil genere eller endog skade en. Man kan blive tappet for energi til at indgå i den gode relation, som er forudsætningen for at barnet kan udvikle sig i positiv retning. I de 3 år Mette var vores supervisor fik vi altid tanket op. Mette har en fantastisk evne til at navigere rundt i det til tider indviklede liv, der kan være med plejebørn. Mette gjorde det, som en god supervisor skal kunne, nemlig at facilitere vores egen evne til at se mulighederne. Mette var den støtte vi havde brug for, når vi var ramt på vores følelser og ikke kunne få os hævet op til en god faglig indsats. Mette var også den støtte der skulle til, når vi var kørt fast, og ikke vidste hvor vi skulle søge den faglige ekspertise vi havde brug for i forhold til plejeopgaverne. Her kunne Mette give os gode anvisninger og det var helt sikkert, at Mette altid fulgte op på, hvordan det gik. ” Vi havde nærmest en følelse af, at Mette kun var der for os.”

Ulla og Niels Stephansen

“I de 23 år jeg har været plejefamilie har jeg af Mette fået den bedste supervision jeg kunne ønske mig.”

“Jeg har som familieplejer altid set frem til Mettes besøg. Altid bliver vi mødt af venligt smil og varme øjne. Mette er altid imødekommende og forstår at tale på et fælles niveau. Mette er superdygtig til at sætte ord på det som sagen drejer sig om og til at anvende konstruktiv kritik. Mette er god til at følge op på vores samtaler og er en super professionel supervisor. Mette er ekstremt god til at formidle sine ord så tilliden altid er med. Som supervisor udviser Mette tillid så vi som plejefamilie kan og tør tale lige ud af posen. Da vi kan tale ”frit fra hjertet” kan vi i høj grad bruge supervisionen ligesom vi altid møder Mettes forståelse og hjælp i også pressede situationer. I de 23 år jeg har været plejefamilie har jeg af Mette fået den bedste supervision jeg kunne ønske mig.”

Susan Frydendal

“Mettes personlighed gør, at vi følte os trygge og i professionelle hænder”

”Vi har modtaget supervision af Mette som vi oplever som meget professionel. Vi havde følelsen af at blive taget alvorligt med de problemstillinger vi har haft med vores plejedatter. Mette har været god til at skille tingene ad for os, når det hele har været et stort kaos. Hun har hjulpet os til at få et bedre overblik over de forskellige problemer vi er kommet med og dermed hjulpet os til at få styr på, hvad vi kan gøre noget ved og hvad vi ikke kan gøre noget ved. Mette har givet os gode og brugbare redskaber til at klare en meget udfordret hverdag. Mettes personlighed gør, at vi følte os trygge og i professionelle hænder.”

Helle og Christian Lundsgaard

“Jeg oplever Mette som meget professionel og faglig kompetent”

Jeg har, i de fem år jeg har modtaget supervision af Mette, været utrolig glad for forløbet. Samtalerne var præget af empati, nærvær og oprigtig interesse og via samtalerne fik jeg øget bevidsthed omkring opgaven og blev mere målrettet i mit virke. Jeg oplever Mette som meget professionel og faglig kompetent.”

Anna Villadsen

“Jeg oplevede samtidig nogle personlige udfordringer i mit forløb, hvor Mette fungerede som en fantastisk stor støtte.”

”Jeg mødte Mette Mackeprang da jeg, i foråret 2015, var socialrådgiverpraktikant i Dagbehandlingens integrationsteam i Viborg Kommune. Som praktikant deltog jeg i flere gruppesupervisioner med Mette som supervisor. Jeg oplevede samtidig nogle personlige udfordringer i mit forløb, hvor Mette fungerede som en fantastisk stor støtte.

Mettes rolle som supervisor for os socialrådgiverstuderende var at hjælpe os når vi stod overfor problemstillinger der både kunne være faglige eller af mere personlig karakter.

Mettes åbne interesse og tilstedeværelse gjorde det let at dele tanker og frustrationer på flere forskellige niveauer i organisationen. Hun evnede at få os til at betragte tingene fra flere forskellige perspektiver, for derefter at hjælpe os til at tackle situationen på en hensigtsmæssig måde. Hendes store erfaring og viden indenfor feltet var altid tydelig og brugbar til at anvende teori, nye redskaber og metoder i praksis.

Personligt hjalp Mette mig til at tydeliggøre et forløb, jeg havde oplevet som en stor udfordring. I processen lærte jeg at rumme det, jeg ikke selv kunne gøre noget ved. Jeg fik hjælp til at kunne betragte og observere det og vide at det foregik. Samtidig fandt jeg hen til det jeg havde råderet over i situationen, og blev bevidst om hvad jeg aktivt kunne lave om. Mettes supervision hjalp mig til at få et mere nuanceret syn på situationen, som gjorde at den i sidste ende gav mig en forståelse og accept. Dette er noget jeg tager med mig, og som jeg kan bruge videre i mit forløb som kommende socialrådgiver.”

Mia Staun Obiefule

“Mette var meget anerkendende i sin supervision og formåede at sætte sig i vores sted”

”Mette er god til at holde fokus og skille tingene fra hinanden. Mette forstod at løfte tingene op i et helikopterperspektiv og superviserede ud fra det. Mette var god til at få os til at sætte ord på tingene ved at stille objektive spørgsmål og i stand til at kunne rumme vores følelser, uden at hendes egne følelser blev en del af det. Mette var meget anerkendende i sin supervision og formåede at sætte sig i vores sted. Samtidig kunne Mette holde sine egne følelser og “gode råd” væk og stillede i stedet spørgsmål til vores tanker og følelser.”

Marna og Per Madsen

“Mette har med sin store viden, erfaring og interesse for plejefamiliens ve og vel på yderst kompetent vis guidet mig igennem udfordringen, således at jeg har følt løsningen var min”

“Som familieplejer har jeg i flere år fået supervision af Mette. Jeg har altid set frem til disse sessioner med glæde og positive forventninger. Sammen har vi hver gang “skraldet lag på lag” af den aktuelle udfordring for at nå ind til sagens kerne. Mette har med sin store viden, erfaring og interesse for plejefamiliens ve og vel på yderst kompetent vis guidet mig igennem udfordringen, således at jeg har følt løsningen var min. Under hver supervision har jeg følt, at udgangspunktet var mig og hvad jeg aktuelt gik og sloges med overfor opgaven; sessionen var altid min. Intet issue har været for stort eller småt til en gennemgang….”

Jeg kan på det varmeste anbefale Mette.

Anne-Birte Hansen

“Mette er et utroligt fagligt, varmt og empatisk menneske, som umiddelbart skaber tryghed – tryghed til at tale åbent og ærligt”

“Jeg var et svært sted i livet da jeg kom i kontakt med Mette. Hun har været dygtig til at komme omkring alle aktuelle problemstillinger og de mekanismer der var årsag til min situation. Mette er et utroligt fagligt, varmt og empatisk menneske, som umiddelbart skaber tryghed – tryghed til at tale åbent og ærligt.
Jeg har følt mig lyttet til, forstået og i særdeleshed følt mig respekteret og Mette har på en fin måde givet mig konstruktiv kritik.
Jeg kan varmt anbefale Mette – såvel fagligt som menneskeligt”

Birgitte Larsen