DET TEORETISKE OG METODISKE AFSÆT

Supervision og ledersparring defineres i mind:mission som en processtyret og fordybende dialog der giver dig mulighed for at komme videre i en fastlåst situation og hjælp til at træffe velovervejede og fremadrettede valg ved at skabe klarhed og overblik.

Supervision og ledersparring giver dig mulighed for at udforske dig selv, dit fag og din rolle og giver dig en øget bevidsthed om, hvordan du bruger sig selv og dine kompetencer og ressourcer mest optimalt. mind:missions supervision og ledersparring har afsæt i systemteoretisk og socialkonstruktivistisk teori og vi er inspireret af elementer fra bl.a. kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP) og mentalisering.

mind:mission tilbyder supervision og ledersparring til både individuelle og til grupper.