LEDERSPARRING

At være leder er på mange måder spændende, udviklende og berigende. Men lederrollen kan også være ensom, finurlig og kompleks.

Som leder har du sandsynligvis mange kasketter på. Du er ikke kun ansvarlig for at nå de fastsatte forretningsmål, men også for de ansattes velbefindende og fortsatte produktivitet. Sidst, men ikke mindst, har du som leder også et ansvar over for dig selv således at du holder dig langtidsfrisk og fri for stress.

Som ekstern sparringspartner arbejder vi målrettet på, at du mentalt får “tanket op” således at du har de fornødne kræfter og mentale ressourcer til rollen som leder, – også på længere sigt og for at forebygge stress.

Brug ledersparringen til det som DU har brug for, – f. eks:

  • At stå stærkere i kommunikationen med dine medarbejdere
  • At få skabt dig et større overblik, klarhed og retning
  • At håndtere stress- og sygesamtaler med respekt og ordentlighed
  • At få ”luft”, fornyet energi og nye handlemuligheder.

Fandt du ikke det du søgte?
mind:mission tager altid afsæt i dig og dit individuelle ønske og behov. Tøv ikke med at kontakte mig for at høre om hvordan jeg kan hjælpe dig videre, det er gratis og helt uforpligtende.

mind_mette